©2023 by Middle Way Slacklines, Made in Israel | סלקליין תוצרת ישראל

קישורים

מידע נוסף

רשתות חברתיות

ליין-לוקר

17.00 ₪Price
אמצעי מתכת אשר משמש לעגינת סלקליין 25 מ"מ בשימוש עם שאקל

יש לרכוש שאקל בנפרד
  • פלדה סוג 5