©2023 by Middle Way Slacklines, Made in Israel | סלקליין תוצרת ישראל

קישורים

מידע נוסף

רשתות חברתיות

שאקל נירוסטה - 12מ"מ

35.00 ₪Price
מיועד לערכת הסלקליין למתחילים ולמתקדמים ומשמש להפחת החיכוך במערכת לבטיחות מוגברת ומניעת בלאי. ניתן גם להשתמש כשאקל עגינה במערכות לונגליין. מיוצר בסין. השאקל איננו בעל תקן סטנדרטי ואסור לשימוש במצבים מסכני חיים או במערכת הטריקליין. עבור סלקליין בלבד!